Các sản phẩm mật ong đều là sản phẩm khai thác sạch, tự nhiên, nguyên chất và được sản xuất theo quy trình kỹ thuật tiên tiến có chất lượng cao nhất. Các sản phẩm này được thu hoạch từ các điểm nuôi ong trên các vùng núi cao Tây bắc cũng như của các bà con dân tộc H’mong, Dao, Thái, Tày, Nùng.